Nieuws

 • Pinkenweekend 8 en 9 oktober

  Posted in Nieuws on okt 02, 2022.

  Aanstaande zaterdag en zondag vindt het pinkenweekend plaats. Komt allen. U bent van harte welkom. De opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van de Naaldkerk.

 • Engelbert Wigchert-Terugblik op Pastoor Goossens

  Posted in Nieuws on sep 25, 2022.

  Bij het kopje "Voorgeschiedenis" kunt u de terugblik lezen van Engelbert Wigchert op het leven van bouwpastoor Goossens (naar beneden scrollen).

 • Overweging preek Bisschop Hendriks 18 sept. 2022

  Posted in Nieuws on sep 24, 2022.

  Zondag 18 sep­tem­ber vierde de Naald­kerk (O.L. Vrouw van altijd­du­rende bijstand) in Santpoort-Noord het 90 jarig bestaan op fees­te­lij­ke wijze. Een volle kerk met gelo­vi­gen uit alle pa­ro­chies van de Fran­cis­cus­paro­chie i.o. vierde het jubileum mee. Ook de familie van pastoor Goossens was erbij. Pastoor Goossens was de bouw­pas­toor van de pa­ro­chie en kerk. Hij is in 1969 overle­den, maar is niet vergeten. Niet alleen was zijn familie aanwe­zig, aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring, na het wel­komst­woord van pastoor-deken George Paimpallil, werd ook een terug­blik gegeven op de ge­schie­de­nis van de pa­ro­chie door Engelbert Wigchert, waarbij de bij­zon­dere rol van pastoor Goossens (hij was er der­tig jaar pastoor), in het licht werd gesteld. Aan het eind van de Mis werd het lied gezongen dat Goossens ter ere van O.L. Vrouw van altijd­du­rende bijstand had gemaakt. Het was een fees­e­lij­ke vie­ring. Het Naald­koor zong en dat klonk prima! Pastoor-deken George Paimpallil en kape­laan Julius Elferink con­ce­le­breer­den. Cateche­tisch mede­wer­ker Vincent Borgonjen assis­teerde en onder meer zijn kin­de­ren waren actief als mis­die­naar. Er wer­den bij het altaar bouw­ste­nen neer­ge­legd van een levende kerk en ook de kin­de­ren gingen daar­mee en met het evan­ge­lie van de dag aan de slag in een kin­der­woord­dienst. Aan het eind van de vie­ring kreeg ik een Delfts blauw bord overhan­digd met de voor­naam­ste monu­menten van Santpoort - waar­on­der na­tuur­lijk de Naald­kerk - en een toelich­ting op hun band met de kerkge­schie­de­nis van de plaats. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er ruim­schoots tijd om elkaar te ont­moe­ten met koffie en een gebakje waarop de leef­tijd van de kerk prijkte. Overweging preek kunt u lezen als u op de titel gaat staan.

 • Viering Naaldkerk 90 jaar

  Posted in Nieuws on sep 21, 2022.

  Wat was het een feestelijke dag op zondag 18 september waarop gevierd werd dat de Naaldkerk 90 jaar geleden werd opgericht door pastoor Goossens. Een feestelijke eucharistieviering vond ’s morgens plaats met bisschop Hendriks, bijgestaan door pastoor George, pastor Julius en catechetisch medewerker Vincent. Het Naaldkoor zong de sterren van de hemel. Het thema was “levende stenen”, steen voor steen bouwen aan de toekomst, samen bouwen en vertrouwen. De stenen stonden symbool voor o.a.: verbondenheid en hoop, verdraagzaamheid, geloof, hoop en liefde. De kinderen gingen met deze thema’s aan de slag in de kinderwoorddienst. Engelbert Wigchert beschreef in een toespraak het leven van bouwpastoor Goossens. De eucharistieviering was plechtig en prachtig en werd afgesloten met het favoriete lied van pastoor Goossens: “O Moeder van bijstand” op de melodie van “O Sterre der Zee”. Het was genieten in de Naaldkerk. Vervolgens was er koffie met gebak. Tijd om met iedereen bij te praten. Na de koffie stond er een verhalenbingo over de geschiedenis van de kerk op het programma, wat veel hilariteit opleverde. Zangeres Anita Sanders zette haar beste beentje voor met gezellige liedjes, waarbij iedereen mee kon zingen. Inmiddels begonnen de magen te knorren en werd er soep met broodjes geserveerd. Het werd reuze gezellig in de kerk. Door het herfstachtige weer kon de buurtborrel voor omwonenden in de tuin ’s middags niet doorgaan. Toch kwamen enkele buurtbewoners een kijkje nemen in de kerk en kon er worden nagepraat over deze feestelijke dag. En werd de wens uitgesproken om minstens 100 jaar te worden.

 • Krant: klaar voor het feest van zondag

  Posted in Nieuws on sep 14, 2022.

  Onderstaand artikel stond in de IJmuider Courant (digitaal), d.d. 12 september. De r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw Van Altijddurende Bijstand in Santpoort-Noord, ook wel de Naaldkerk genoemd, bestaat in oktober negentig jaar. Dat wordt aanstaande zondag gevierd. De jubileumcommissie van De Naald, bestaande uit de dames Nanda Ramakers, Ria Kruisman, Asun Romero, Joke van Baekel en Engelbert Wigchert, is klaar voor het feest. De feestelijke Eucharistieviering, in aanwezigheid van bisschop Monseigneur Johannes Hendriks én met medewerking van het Naaldkoor, start om 10.30 uur. Na de dienst is er koffie met iets lekkers. Om 13.00 en 14.00 uur is er verhalenbingo over de historie van de kerk. Om 13.30 uur staat er soep met broodjes en een muzikaal intermezzo op het menu. De jubileumviering wordt om 14.30 uur afgesloten met muziek en zang door Anita Sanders

 • Huur een marktkraam

  Posted in Nieuws on aug 08, 2022.

  Huur een marktkraam bij de Naaldkerk tijdens de jaarlijkse markt op 8 oktober 2022 In het kader van het Pinkenweekend 2022 wordt op zaterdag 8 oktober van 09.00 tot 14.00 uur rond de Naaldkerk de jaarlijkse markt gehouden. Voor deze jaarlijkse markt zijn marktkramen te huur; rond de kerk worden ongeveer twintig extra kramen neergezet. De huur voor deze kramen bedraagt € 30,-- (dit is inclusief € 10,-- borg). Het Pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het Pinkenweekend op 8 en 9 oktober voor de 89ste keer. Bij de speciale 'kerkkramen' en de gehele boekenmarkt komt de opbrengst rechtstreeks ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw. Er blijft altijd geld nodig om de kerk in goede staat te behouden voor de komende jaren. Wie belangstelling voor een kraam heeft, kan zijn of haar naam, adres en telefoonnummer doorgeven via het email-adres kraam@olvab.nl (geef daarbij aan wat je wilt gaan verkopen) of door te bellen met Job Schoorl, tel. 06-10891029.

 • 14 Staties van de Kruisweg

  Posted in Nieuws on aug 07, 2022.

  14 Staties van de Kruisweg Informatie over de 14 staties van Naaldkerk “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand”. Eric Driessen, kleinzoon van Opa Herman Driessen heeft een bezoek gebracht aan onze kerk om foto’s te maken van de 14 kruiswegstaties. Hij wil overal op bezoek gaan om de kerkelijke kunst van het bedrijf Sint Joris te fotograferen en te beschrijven. Pastoor Goossens heeft deze staties uitgekozen en laten plaatsen tussen 1940 - 1948. Hij heeft deze besteld bij Keramisch Kunst Centrum St. Joris in Beesel: nu St. Joris Keramische Industrie BV in Beesel. De kunstenaar, die deze staties heeft ontworpen, is Joep Thissen. De staties zijn in losse onderdelen aangevoerd naar onze kerk in houten kistjes. De kosten voor deze Kruisweg zijn betaald door families waarvan jonge mannen waren teruggekeerd uit de oorlog van Indonesië. Firma Ruygvoorn: vader, twee zonen, Co en Henk, en dochter Lies hebben de staties geplaatst en in de muren gemetseld. Ook het Heilig Hart beeld is in Beesel gemaakt; de kunstenaar is onbekend. Eric Driessen herkende de Doopvont en vertelde dat Wim Nijs deze heeft gemaakt rond 1950 - 1952. Nog een nieuwtje: Toon Kors vertelde dat hij de engel, die in onze kerk staat, heeft gerestaureerd toen het beschadigd was. Het materiaal waarvan deze is gemaakt is zink. Het was een heel technisch proces om het beeld te repareren. Overig informatie is te zoeken op WWW.SBFE.NL. Santpoort, 21 juli 2022, opgetekend door: Engelbert Wigchert en Nanda Ramakers

 • Feestelijke Eucharistieviering OLVAB 90 jaar

  Posted in Nieuws on jul 24, 2022.

  Op zondag 18 september wordt het 90-jarig bestaan van "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand" gevierd met om 10.30 uur een feestelijke Eucharistieviering waarin onze bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. De viering wordt opgeluisterd door het Naaldkoor. Deze dag zal een dag van ontmoeting zijn, natuurlijk met koffie/thee, soep en een broodje. Er is een muzikaal intermezzo met zangeres Anita Sanders waarbij je je favoriete lied kunt aanvragen, die zij dan ten gehore zal brengen (meezingen mag). Voor de liefhebbers is er een bingo. We sluiten de dag af met een buurtborrel voor omwonenden bij mooi weer in de tuin. De kinderen kunnen dan stoeptekenen. We hopen deze dag met veel belangstellenden te kunnen vieren.

 • Lintjesregen voor vrijwilligers Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jul 05, 2022.

  Op 26 april jl. mochten Nanda Ramakers en Evert van Zandvoort de koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen van burgemeester Frank Dales in het stadhuis te IJmuiden. Ook Marie Stoop zou een lintje krijgen, maar zij was op vakantie. Wél kreeg zij tijdens haar reis een telefoontje van de burgemeester dat zij op een ander moment gedecoreerd zou worden. Dat gebeurde op maandag 13 juni jl. in het stadhuis te midden van vrienden en familie.

 • Voortgang programma 90 jaar OLVAB

  Posted in Nieuws on jul 05, 2022.

  Feestelijkheden i.v.m. OLVAB 90 jaar. De Mariatentoonstelling en Mariaviering op 15 mei jl. was een geweldig succes. De kerk was feestelijk versierd en prachtige Mariabeelden en beeldjes, schilderijen en tekeningen vielen te bewonderen. Het Naaldkoor heeft mooie liederen ten gehore gebracht en de koffie met lekkers daarna bracht weer veel gezelligheid. Op dit moment is de feestcommissie druk bezig met de voorbereiding van de feestelijke eucharistieviering op 18 september en het concert met Soli (klein orkest) en het Naaldkoor op zondagmiddag 30 oktober. Nieuws hierover hoort u binnenkort.

 • Mariaviering en Mariatentoonstelling

  Posted in Nieuws on mei 19, 2022.

  Zondag 15 mei vond de eerste festiviteit plaats t.b.v. het 90 jarig bestaan van onze kerk met een Mariaviering en een Mariatentoonstelling. Tijdens de viering bracht het Naaldkoor prachtige Marialiederen ten gehore, waarbij iedereen kon meezingen. Er was veel belangstelling en ook veel Lourdesgangers waren aanwezig. De kerk is feestelijk ingericht; mooie grote en kleine Mariabeelden staan te pronken, zo ook Maria-foto’s, tekeningen en schilderijen. Na de viering was er koffie met wat lekkers en iedereen genoot van het samenzijn. De Mariatentoonstelling is nog tot en met 30 mei te bezichtigen op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.

 • OLVAB 90 jaar

  Posted in Nieuws on mrt 19, 2022.

  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (De Naaldkerk) is op 27 oktober 2022 jarig en wordt 90 jaar! Dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren. Op zondag 15 mei as. om 10.30 uur zal een Mariaviering plaatsvinden. De kerk zal daarvoor feestelijk worden aangekleed met Mariabeelden en foto’s/tekeningen van Maria en het Naaldkoor zal de viering muzikaal ondersteunen. Dus dat wordt écht een feestje! Een ieder die Mariabeelden/foto’s/afbeeldingen beschikbaar wil stellen kan deze inleveren bij het Parochiecentrum (ingang Frans Netscherlaan) tot uiterlijk 12 april. Op zondag 18 september zal er een feestelijke Eucharistieviering zijn waarin onze bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. Deze dag zal een dag van ontmoeting zijn, natuurlijk met koffie, soep en een broodje. Noteer het alvast in uw agenda! In de loop van het jaar zullen nog andere activiteiten plaatsvinden. Wij hopen de feestelijkheden met veel belangstellenden te kunnen vieren.

 • Naaldkoor bestaat 7 jaar

  Posted in Nieuws on feb 21, 2022.

  Het Naaldkoor is in januari 2015 gestart en bestaat nu 7 jaar. Het is een heel gezellige en sociale club mensen. Enthousiast en kundig dirigente én pianiste is Titia Mijnen-Joosen. Jan Mooij, de pianist, is regelmatig van de partij. Het Naaldkoor zingt één keer in de maand op de 2e of 3e zondag. Wij hopen nog lang met elkaar te mogen vieren én zingen in onze mooie kerk…… Mocht u/jij zin hebben ons koor te versterken, van harte welkom! Informatie via r.kruisman@outlook.com

 • Communieproject is gestart

  Posted in Nieuws on jan 24, 2022.

  Eerste Heilige Communie 2022 Velsen Het Communieproject is van start gegaan op vrijdagmiddag 21 januari 2022 in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis met 16 Communicanten vanuit Velsen. We werken zoals voorafgaande jaren met het project van Samueladvies “Gods Grootste Geschenk” en met het gelijknamige werkboek o.l.v. Vincent Borgonjen en Riny Scheenaard. De viering van de Eerste Communie zal op 22 mei 2022 plaats vinden in de Engelmunduskerk te Driehuis. We hopen op een mooie en leerzame voorbereidingstijd! Voor vragen over de Eerste Heilige Communie kunt u contact opnemen met Vincent Borgonjen: vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

 • Herinneringen in tuin Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jan 23, 2022.

  Het is eind januari en er bloeien al planten in de tuin van de Naaldkerk! Twee Helleborussen oftewel kerstrozen tonen hun mooie witte bloemen. De familie Oudendijk gaf de twee planten voor de nieuwe inplant van de kerktuin. Cees is geboren in de Frans Netscherlaan op nummer 9 en in de Naaldkerk gedoopt. Wat een mooi idee dat er nu een herinnering aan hem terug is op zijn oude stek. We zullen de planten koesteren. Dat doen we ook met de Hortensia’s die in het voorjaar van 2021 ingeplant zijn door Hennie van Leerdam-Janson. Triest genoeg zal ze het niet meer meemaken dat ze in 2022 weer bloeien. In de eikenboom dicht bij de ingang van de kerk hangt nu een vogelvoederhuisje met pindakaas. Dit is ter herinnering aan Madelief Eijkelboom, dochtertje van Manon en Richard. Mocht u planten, struiken of andere passende dingen hebben, die u graag als herinnering in de kerktuin wilt plaatsen, laat het weten. We vinden er een plaatsje voor!

 • Fotoserie Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jan 12, 2022.

  Er is een fotoserie gemaakt van de Naaldkerk door Paul Donker-Duyvis. Een klik op het kopje "Foto's" en "Fotoalbum" en de serie ziet u bij "2022 foto's Naaldkerk".

 • Groene Naaldkerk

  Posted in Nieuws on dec 07, 2021.

  De Groene Naaldkerk Hier volgt een update over de tuin van de Naaldkerk. Het is heerlijk tuinieren onder de grote bomen en we beleven plezier aan alle nieuwe ontwikkelingen.

 • Terugplaatsing hekje rondom boom Fons

  Posted in Nieuws on jun 16, 2021.

  Het hekje rondom de boom van Fons is weer teruggeplaatst door Jan Oudendijk, Jaap Schoen en Mike Finch. De amber staat weer prachtig met een hufterproof hekje om zich heen.

 • HOOP, gedichtje van Toon Hermans

  Posted in Nieuws on mrt 17, 2020.

  Het is op dit moment anders in de wereld, ook bij ons is het tijd om eventjes stil te staan voor de gezondheid van iedereen, daarom dit kleine gedichtje van Toon Hermans. Elkaar hoop geven is heel makkelijk, het duurt maar eventjes!!!

Wilt u oudere berichten inkijken? Kijk dan in ons nieuwsarchief.