Nieuws

 • Kraam vóór Naaldkerk tijdens Dorpsfeest

  Posted in Nieuws on jun 10, 2024.

  Op woensdag 31 juli a.s. wordt er tijdens het Dorpsfeest Santpoort weer hard gelopen (“7 van Santpoort”) en hard gefietst rondom de Naaldkerk. Tijdens dit festijn zal een kraam worden opgesteld vóór de Naaldkerk waar u heerlijke koffie/thee, taart, cake en broodjes ham/kaas en haring kunt kopen. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen. Graag alvast noteren in uw agenda: 12 en 13 oktober 2024 vindt het gezellige PINKENWEEKEND in en rondom de Naaldkerk plaats.

 • Vrijwilligersmiddag 22 juni a.s.

  Posted in Nieuws on mei 21, 2024.

  Tijd voor een feestje! Alle vrijwilligers van de Naaldkerk zijn van harte uitgenodigd voor een INSPIRATIE-middag op zaterdag 22 juni 2024. Het feestelijke programma ziet er als volgt uit: om 16.00 uur is de ontvangst met een drankje en vervolgens is er een welkom door Pastoor Floris. Daarna is er tijd voor POST-IT (we houden nog even geheim wat dit inhoudt) en dan is het hoogste tijd voor muziek door middel van een MUZIKALE BINGO. Om ongeveer 17.45 uur gaan we door met POST-IT met Floris en Engelbert en kunnen we de stembanden laten trillen door middel van MEEZING-liedjes. Omstreeks 18.00 uur sluiten we de inspiratiemiddag af met een buffet. Iedere vrijwilliger heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen en wij hopen op een grote gezellige opkomst. U kunt zich tot uiterlijk 8 juni opgeven via het strookje onderaan de uitnodiging of via de mail naar naaldkerk@parochiefranciscus.net Hopelijk tot dan! Feestcommissie: Asun, Engelbert, Nanda, Ria, Joke

 • Vera van Hamburg en Niels Stolp koninklijk onderscheiden

  Posted in Nieuws on apr 29, 2024.

  Vera van Hamburg kreeg een koninklijke onderscheiding omdat ze al 40 jaar vrijwilligster is in onze parochie, eerst als medewerkster op parochiecentrum Naaldkerk en bestuurslid van de parochie OLVAB, en daarna op het parochiesecretariaat Franciscus (ook in de Naaldkerk). Sinds 1987 is ze actief als EHBO'er bij EHBO Santpoort en verleent ze ondersteuning bij evenementen en sportwedstrijden. Ook gaf Vera jarenlang fietsles aan allochtone vrouwen in Sporthal Zeewijk. Tevens is ze met José Rustemeijer contactpersoon vanuit de parochie naar Scouting Radboud toe. Daar is ze vertrouwenspersoon en zit ze in het bestuur van de Jeugdraad. Ook Niels Stolp ontving een koninklijke onderscheiding uit handen van burgermeester Dales. Niels is onze webmaster van de website van de Naaldkerk, zo ook van de Oranjevereniging. Tevens is hij bestuurslid van Scouting Radboud en is hij daar heel actief. Vera en Niels, hartelijk dank voor jullie inzet voor de Naaldkerk en hartelijk gefeliciteerd met jullie koninklijke onderscheiding; welverdiend!

 • Jaap van Velzen 12 maart jl. overleden

  Posted in Nieuws on apr 07, 2024.

  Jaap van Velzen is geboren in Haarlem op 14 september 1940, heel dicht bij de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Zijn ouders waren godsvruchtige mensen en kleine Jaap is ook opgevoed in die tijd zoals het ook was in een katholiek gezin; elke ochtend naar de kerk, door weer en wind in alle vroegte. Doordeweeks vóór het naar school gaan, eerst naar de Heilige Mis. Jaap is in Santpoort komen wonen, getrouwd met Fransje van Velsen. Jaap en ook zijn vrouw Fransje zijn beiden altijd zeer actief geweest in de Katholieke Gemeenschap van Santpoort-Noord, in verenigingen, in onze parochiekerk en ook op de Katholieke basisschool in Santpoort. Jarenlang heeft Jaap in het bestuur van de Bernard Alfrink School gezeten, in de tijd van de heren Go Terra en Harry Lamers. Jaap heeft destijds veel werk verzet in de verbeteringen en verbouwingen in de Naaldkerk o.l.v. Pastor Fons Captijn. Met deskundigheid om zaken goed te onderzoeken en actief mee te denken aan veranderingen heeft hij veel bij gedragen aan onze Naaldkerk, ofwel Onze Lieve Vrouw Van Altijddurende Bijstand. Samen met de kosters Cees Rustemeijer, Jaap en Han Schoen en veel vrijwilligers is het gebouw goed onderhouden en nog beschikbaar voor kerkdiensten en overige diensten of concerten. Jaap heeft de geschiedenis van de kerk, welke in 1932 in gebruik is genomen, uitgebreid beschreven in een document. Jaap is ook jarenlang koorlid geweest van het Naaldkoor en ook daar missen wij hem heel erg, met zijn humor en opmerkingen. Wij wensen veel sterkte toe aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

 • In memoriam Lies Ruijgvoorn

  Posted in Nieuws on feb 01, 2024.

  Ons langstzittende vrijwilligster Lies Ruijgvoorn is in hospice "De Heideberg" op bijna 90 jarige leeftijd overleden naast haar geliefde kerk. Lies was vanaf haar 12e jaar tot aan haar overlijden vrijwilligster bij de parochie. Lange tijd zette zij zich in voor het missiewerk in onze regio. Tevens verzorgde zij de financiën en vooral het digitaliseren van onze ledenadministratie. Ze heeft voor al haar vrijwilligerswerk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Ze was lid van onze Parochiële Advies Raad en ook was ze bestuurslid van de KBO. We gaan haar verhalen over het “oude” Santpoort en de oprichting van onze kerk missen. Lies heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Op zaterdag 27 januari 2024 was er een herdenkingsdienst in haar Naaldkerk. Het werd een bijzondere dienst, verzorgd door José Rustemeijer en Jeannette Meijer. Met familie en vele bezoekers werd stilgestaan bij deze bijzondere vrouw, die deskundig was, zeer zelfredzaam als kind, als jong volwassene en in haar gepensioneerde tijd. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

 • Henk Wigchert overleden

  Posted in Nieuws on jan 31, 2024.

  Op 3 januari 2024 is Henk Wigchert op 79 jarige leeftijd plotseling overleden. Henk is jarenlang een fantastische penningmeester geweest voor de Naaldkerk, waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd. De parochiegemeenschap en het bestuur heeft jarenlang veel ondersteuning van hem gekregen. Onze kerk zal zijn adviezen en wijsheden erg missen.

 • Kerststolconcert

  Posted in Nieuws on dec 09, 2023.

  Zondag 17 december a.s. is er van 12.00 tot 14.00 uur het KERSTSTOLCONCERT in de Naaldkerk met medewerking van het NAALDKOOR o.l.v. Titia Mijnen-Joosen. U bent van harte welkom om te luisteren naar prachtige liedjes, gedichtjes, een kort kerstverhaal en mooi pianospel. Vanaf 11.30 uur is de inloop en staat de koffie of thee met kerststol klaar. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 023-5378731 of per e-mail: naaldkerk@parochiefranciscus.net De toegang is gratis, maar er is wel een deurcollecte voor de onkosten.

 • Kerstattentie voor parochianen van 80+

  Posted in Nieuws on dec 07, 2023.

  Kerstattenties voor parochianen van 80+ zijn o.l.v. Ans Nieuwenhuisen en Nanda Ramakers weer samengesteld en ingepakt. De attenties worden door vrijwilligers tussen 8 en 23 december bezorgd.

 • 90ste Pinkenweekend

  Posted in Nieuws on okt 21, 2023.

  Op zaterdag 14 oktober jl. werd het 90ste Pinkenweekend om 9.00 uur officieel geopend door Pastoor Floris met een mooi woordje en luid klokgelui. De 90-jarige mevrouw Marie Stoop en de bijna 90-jarige mevrouw Gré van Waard knipten het lint door en vervolgens stroomden de bezoekers naar binnen. Zij stortten zich op de vele boeken die keurig waren uitgestald binnen in de vrolijk versierde Naaldkerk. De weergoden waren de kerk gunstig gezind en het was gezellig druk bij de kraampjes met o.a. kaasjes, appels, bloemen, sieraden, tweedehands spulletjes en wat al niet meer. Zo gingen de appels uit de tuin van Anneke Weijers als warme broodjes over de "toonbank". Tevens was er een kraam voor het goede doel: “Santpoort helpt Madras”. Helaas waren de schaapjes van Manus Masteling niet aanwezig i.v.m. de blauwtongziekte. Wij wensen Manus veel sterkte met de gezondheid van zijn schapen en wellicht tot volgend jaar. 's Morgens draaide het Rad van Avontuur o.l.v. John v.d. Berg vrolijk zijn rondjes en werden er veel lootjes verkocht voor de loterij met als hoofdprijs een arrangement voor twee personen op Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort. Gré van Waard trok er op uit om bij omwonenden lootjes te verkopen en twee Rowans van de Scouting verkochten in de Hoofdstraat lootjes aan het winkelend publiek. Veel mensen waren in touw om dit Pinkenweekend tot een succes te maken, Voor de inwendige mens werd goed gezorgd: er was koffie/thee met allerlei cakes en taarten door parochianen zelf gebakken. Maar ook was er soep en broodjes haring. Tussen de rondjes van het Rad door klonk de vrolijke en hartverwarmende muziek van zanger/entertainer Pako. En wat was het ontzettend sfeervol in de kerk! De boeken wisselden snel van eigenaar, evenzo de spulletjes van de curiosa-kraam van Mine met haar zus Joke. Voor de kinderen was het cup cakes versieren een feest en smullen ervan nog fijner. Tevens was er open huis bij Bijna Thuis Huis “De Heideberg” naast de Naaldkerk. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Omstreeks 13.00 uur startte de goederenveiling met Ria Kruisman als nieuwe veilingmeester. Zij is Peter Looij opgevolgd die reeds jarenlang de goederen aan de man/vrouw bracht. Wij zijn Peter veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet. Ria onderging haar vuurdoop heel goed en deed het fantastisch! De loterij aan het eind van de middag was spannend. De winnaar van de hoofdprijs (fam. Hof uit Santpoort) was helaas niet aanwezig, maar kon de volgende dag zeer verheugd de prijs in ontvangst nemen. Eén prijs van de loterij wacht nog op een nieuwe eigenaar, te weten lotnummer 188 (wit). Prijs kunt u ophalen via tel. 06-30548718. De EHBO gaf wederom acte de présence, waarvoor onze hartelijke dank. Op zondag 15 oktober was er om 10.30 uur een mooie meditatieve viering met prachtige muziek en verhalen, verzorgd door Jeannette Meijer en Cilia Schoen. ‘s Middags startte de klaverjas- en bridgedrive met bijna 100 deelnemers onder deskundige leiding van Loes Duineveld. Het was een drukte van belang in de Naaldkerk, maar wat was het reuze gezellig! Het werd een prachtig Pinkenweekend met een fantastische opbrengst van ruim € 12.000,-- (bruto). Het geld zal worden besteed aan onderhoud van de Naaldkerk. Dit geslaagde Pinkenweekend was echter niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en de schenkingen van ondernemers/winkeliers uit Santpoort en Velserbroek. Bekijk hier de foto's

 • Koster Jaap Schoen overleden

  Posted in Nieuws on sep 12, 2023.

  Onze koster Jaap Schoen is maandagavond 11 september jl. op 79-jarige leeftijd overleden. Onder grote belangstelling was er op dinsdag 19 september jl. een prachtige afscheidsdienst met als voorganger José Rustemeijer. Aansluitend was er de crematieplechtigheid in Crematorium Westerveld te Driehuis. Wij zijn Jaap als parochiegemeenschap heel veel dank verschuldigd Altijd stond hij voor ons klaar.......... Altijd zorgend en meedenkend met onze activiteiten voor de kerk. In het KOSTER ZIJN was hij heel sterk. De stoelen op z'n plek in de Naaldkerk, Jaap legde de lat hoog voor zijn werk. Voorgoed uit ons midden, maar vergeten doen wij niet.

 • Uitzwaaien Scouting St. Radboud

  Posted in Nieuws on jul 22, 2023.

  Zaterdag 22 juli jl. vertrok scouting St. Radboud met Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen en Verkenners naar hun kamp in het oosten van het land. Eerst werden ze toegesproken door José Rustemeijer en deed Paul Hille als voorzitter het laatste woord in de bomvolle Naaldkerk. Daarna werd iedereen een goed kamp gewenst en uitgezwaaid…….

 • Kijkje in de kerk met Engelbert Wigchert

  Posted in Nieuws on apr 21, 2023.

  Donderdag 20 april jl. kwamen mensen van de Dorpskerk een bezoekje brengen aan onze Naaldkerk. Op interessante en humoristische wijze vertelde Engelbert Wigchert de bezoekers over het ontstaan van onze kerk in Santpoort-Noord, die werd opgericht door Pastoor Goossens. Tevens vertelde hij over alle gebruiken en wat er in de kerk zoal te zien is. Aan het eind van de presentatie volgde er nog een rondleiding door de kerk. Als een volleerd presentator beantwoordde Engelbert de nieuwsgierige vragen van de toehoorders. Engelbert zat helemaal op zijn praatstoel. Het was een interessant en fijn samenzijn die een vervolging krijgt in de Dorpskerk op 7 september van 10.30 uur tot 12.00 uur. Mensen van de Naaldkerk zijn dan van harte welkom om te luisteren wat Henk Reefhuis heeft te vertellen over de Dorpskerk.

 • Pinken-overweging van Maarten Oudema

  Posted in Nieuws on nov 06, 2022.

  Bij de pinken. Onverstoorbaar stond ook dit jaar de Pinkenveiling weer op de oktober-agenda. Even onverstoorbaar als onze Naaldkerk en haar OLVAB-parochie - of is het juist andersom? - niet weg te denken zijn uit ons dorp. Maar die onverstoorbaarheid dient natuurlijk wel regelmatig een extra financieel steuntje in de rug te krijgen. En dus wordt er al vele jaren in oktober een weekend lang alles uit de (boeken)kast, uit de stal, uit de mottenballen of uit louter sponsorschap gehaald om in de vorm van directe verkoop of via een verrassende veiling een mooie bijdrage te leveren aan het onderhoud van ons vaste goed. En om een dergelijke reden zijn de weergoden vaak ook niet te beroerd om hun steentje bij te dragen. Dat bleek dit jaar maar weer, want een heerlijk herfstzonnetje zette de kraampjes op het voorplein al vroeg in een zachte schijnwerper en wrong zich vervolgens door de wijd openstaande deuren en de hoge ramen al gauw een weg naar binnen, waar het ook wemelde van wat er maar in een ieders kraam te pas kon komen. Van boeken in overvloed, bio-lekkernijen in gepaste mate tot een uniek curiosum. Dit alles gelardeerd met een niet aflatende stroom koffie en koek. Zelfs een belendende boer mocht zijn protest tegen dreigende onteigening rustig uitkramen. En los van wat je in rationele zin van die problematiek vindt, de emoties waarmee een en ander gepaard gaat, zijn dezer dagen juist ook voor ons zeer herkenbaar. En zo was het een weekend lang een komen en gaan van heel veel nieuwsgierigen, kijkers, kopers, bieders en deelnemers aan de loterij of een van de kaartcompetities. En toen alle gasten het onverstoorbare pand weer hadden verlaten, restte een prachtige opbrengst van ruim €11.000,- ten behoeve van het altijd noodzakelijk blijvende onderhoud. Dit alles met oneindig veel dank aan de grote groep vrijwilligers, die in de voorbereidende, uitvoerende en afruimende fase ook dit jaar deze Pinkenveiling weer mogelijk maakten! Voor, in, rond en ter ondersteuning van onze Naaldkerk natuurlijk. Maarten Oudema

 • Aan het werk in en rondom de Naaldkerk

  Posted in Nieuws on okt 19, 2022.

  Zomaar een dag in de herfstvakantie. Het is vandaag woensdag en er heerst bedrijvigheid in en rond de Naaldkerk. In het parochiecentrum is Nanda Ramakers aan het werk om de administratie te verzorgen. Buiten in de tuin is overbuurvrouw Nicole druk doende om het blad weg te harken van het grasveld. En vóór de Naaldkerk is Jaap Schoen met broer Han bezig de trap te herstellen. Er worden stenen gemetseld zodat eenieder de trap weer veilig kan belopen. En het ziet er weer prachtig uit. Petje af voor alle vrijwilligers!

 • Zonovergoten gezellig Pinkenweekend 8 en 9 oktober 2022

  Posted in Nieuws on okt 18, 2022.

  Afgelopen zaterdag en zondag gingen de deuren van de Naaldkerk open voor iedereen uit de omgeving. Om 9.00 uur werd de dag geopend door de bijna 90-jarige Ria Dreijer. Buiten zorgden 20 kramen voor een prachtige dag en vele bezoekers. Het publiek genoot en het zonnetje maakte iedereen blij. Paul Dijkzeul, de Santpoortse boer, die met onteigening wordt bedreigd, was ook aanwezig en om zijn protest kracht bij te zetten had hij een paar kalfjes meegebracht. Ook Stal Rutte van Hofstede De Kruidberg, die tevens met onteigening wordt bedreigd, was aanwezig om het verweer kracht bij te zetten. Er was binnen in de kerk ook veel reuring met een rad van fortuin, cup cakes versieren en een optreden van Pako die hartverwarmende liederen zong. Daarna speelde Dasha van het Mosterdzaadje op de dwarsfluit. Ondertussen zorgde de catering voor heerlijke koffie of thee met zelfgebakken taart en cake. Er was zelfs lekkere soep en broodjes haring. De goederenveiling startte om 13.00 uur en veilingmeester Peter Looij zorgde dat alles keurig aan de man /vrouw werd gebracht. Het werd een reuze gezellige middag. De loterij aan het eind van de goederenveiling was spannend en de hoofdprijs, een arrangement voor twee personen op Landgoed Duin & Kruidberg, zorgde voor veel hilariteit en werd gewonnen door Engelbert Wigchert. Zondag werd de klaverjas- en bridgedrive onder deskundige leiding van Loes Duineveld druk bezocht. Hier was ook gezelligheid troef! Mede dankzij de vele winkeliers en ondernemers uit Santpoort en de Velserbroek, die weer prachtige geschenken beschikbaar hadden gesteld en de fantastische inzet van alle vrijwilligers, is er voor het onderhoud van de Naaldkerk ruim € 11.000,-- binnengehaald. Helaas moeten we op zoek naar een nieuwe veilingmeester, want Peter Looij gaf te kennen dat dit zijn laatste optreden was. Jammer Peter, maar héél hartelijk dank voor je grote inzet tijdens de afgelopen jaren! Foto's van het Pinkenweekend kunt u zien via "Foto's", "Fotoalbums", naar beneden scrollen en klikken op: "2022-10 89ste Pinkenweekend".

 • boeken sorteren en bloemstukjes maken

  Posted in Nieuws on okt 04, 2022.

  Héél véél boeken worden er deze week gesorteerd op categorie voor de boekenmarkt, die zal plaatsvinden tijdens het komende pinkenweekend. Gelukkig is er veel hulp, maar wie zin heeft om ook mee te helpen, is van harte welkom. Ook de bloemenploeg is hard aan het werk om bloemstukjes te maken voor het pinkenweekend.

 • Engelbert Wigchert-Terugblik op Pastoor Goossens

  Posted in Nieuws on sep 25, 2022.

  Bij het kopje "Voorgeschiedenis" kunt u de terugblik lezen van Engelbert Wigchert op het leven van bouwpastoor Goossens (naar beneden scrollen).

 • Overweging preek Bisschop Hendriks 18 sept. 2022

  Posted in Nieuws on sep 24, 2022.

  Zondag 18 sep­tem­ber vierde de Naald­kerk (O.L. Vrouw van altijd­du­rende bijstand) in Santpoort-Noord het 90 jarig bestaan op fees­te­lij­ke wijze. Een volle kerk met gelo­vi­gen uit alle pa­ro­chies van de Fran­cis­cus­paro­chie i.o. vierde het jubileum mee. Ook de familie van pastoor Goossens was erbij. Pastoor Goossens was de bouw­pas­toor van de pa­ro­chie en kerk. Hij is in 1969 overle­den, maar is niet vergeten. Niet alleen was zijn familie aanwe­zig, aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring, na het wel­komst­woord van pastoor-deken George Paimpallil, werd ook een terug­blik gegeven op de ge­schie­de­nis van de pa­ro­chie door Engelbert Wigchert, waarbij de bij­zon­dere rol van pastoor Goossens (hij was er der­tig jaar pastoor), in het licht werd gesteld. Aan het eind van de Mis werd het lied gezongen dat Goossens ter ere van O.L. Vrouw van altijd­du­rende bijstand had gemaakt. Het was een fees­e­lij­ke vie­ring. Het Naald­koor zong en dat klonk prima! Pastoor-deken George Paimpallil en kape­laan Julius Elferink con­ce­le­breer­den. Cateche­tisch mede­wer­ker Vincent Borgonjen assis­teerde en onder meer zijn kin­de­ren waren actief als mis­die­naar. Er wer­den bij het altaar bouw­ste­nen neer­ge­legd van een levende kerk en ook de kin­de­ren gingen daar­mee en met het evan­ge­lie van de dag aan de slag in een kin­der­woord­dienst. Aan het eind van de vie­ring kreeg ik een Delfts blauw bord overhan­digd met de voor­naam­ste monu­menten van Santpoort - waar­on­der na­tuur­lijk de Naald­kerk - en een toelich­ting op hun band met de kerkge­schie­de­nis van de plaats. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er ruim­schoots tijd om elkaar te ont­moe­ten met koffie en een gebakje waarop de leef­tijd van de kerk prijkte. Overweging preek kunt u lezen als u op de titel gaat staan.

 • Viering Naaldkerk 90 jaar

  Posted in Nieuws on sep 21, 2022.

  Wat was het een feestelijke dag op zondag 18 september waarop gevierd werd dat de Naaldkerk 90 jaar geleden werd opgericht door pastoor Goossens. Een feestelijke eucharistieviering vond ’s morgens plaats met bisschop Hendriks, bijgestaan door pastoor George, pastor Julius en catechetisch medewerker Vincent. Het Naaldkoor zong de sterren van de hemel. Het thema was “levende stenen”, steen voor steen bouwen aan de toekomst, samen bouwen en vertrouwen. De stenen stonden symbool voor o.a.: verbondenheid en hoop, verdraagzaamheid, geloof, hoop en liefde. De kinderen gingen met deze thema’s aan de slag in de kinderwoorddienst. Engelbert Wigchert beschreef in een toespraak het leven van bouwpastoor Goossens. De eucharistieviering was plechtig en prachtig en werd afgesloten met het favoriete lied van pastoor Goossens: “O Moeder van bijstand” op de melodie van “O Sterre der Zee”. Het was genieten in de Naaldkerk. Vervolgens was er koffie met gebak. Tijd om met iedereen bij te praten. Na de koffie stond er een verhalenbingo over de geschiedenis van de kerk op het programma, wat veel hilariteit opleverde. Zangeres Anita Sanders zette haar beste beentje voor met gezellige liedjes, waarbij iedereen mee kon zingen. Inmiddels begonnen de magen te knorren en werd er soep met broodjes geserveerd. Het werd reuze gezellig in de kerk. Door het herfstachtige weer kon de buurtborrel voor omwonenden in de tuin ’s middags niet doorgaan. Toch kwamen enkele buurtbewoners een kijkje nemen in de kerk en kon er worden nagepraat over deze feestelijke dag. En werd de wens uitgesproken om minstens 100 jaar te worden.

 • Krant: klaar voor het feest van zondag

  Posted in Nieuws on sep 14, 2022.

  Onderstaand artikel stond in de IJmuider Courant (digitaal), d.d. 12 september. De r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw Van Altijddurende Bijstand in Santpoort-Noord, ook wel de Naaldkerk genoemd, bestaat in oktober negentig jaar. Dat wordt aanstaande zondag gevierd. De jubileumcommissie van De Naald, bestaande uit de dames Nanda Ramakers, Ria Kruisman, Asun Romero, Joke van Baekel en Engelbert Wigchert, is klaar voor het feest. De feestelijke Eucharistieviering, in aanwezigheid van bisschop Monseigneur Johannes Hendriks én met medewerking van het Naaldkoor, start om 10.30 uur. Na de dienst is er koffie met iets lekkers. Om 13.00 en 14.00 uur is er verhalenbingo over de historie van de kerk. Om 13.30 uur staat er soep met broodjes en een muzikaal intermezzo op het menu. De jubileumviering wordt om 14.30 uur afgesloten met muziek en zang door Anita Sanders

 • 14 Staties van de Kruisweg

  Posted in Nieuws on aug 07, 2022.

  14 Staties van de Kruisweg Informatie over de 14 staties van Naaldkerk “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand”. Eric Driessen, kleinzoon van Opa Herman Driessen heeft een bezoek gebracht aan onze kerk om foto’s te maken van de 14 kruiswegstaties. Hij wil overal op bezoek gaan om de kerkelijke kunst van het bedrijf Sint Joris te fotograferen en te beschrijven. Pastoor Goossens heeft deze staties uitgekozen en laten plaatsen tussen 1940 - 1948. Hij heeft deze besteld bij Keramisch Kunst Centrum St. Joris in Beesel: nu St. Joris Keramische Industrie BV in Beesel. De kunstenaar, die deze staties heeft ontworpen, is Joep Thissen. De staties zijn in losse onderdelen aangevoerd naar onze kerk in houten kistjes. De kosten voor deze Kruisweg zijn betaald door families waarvan jonge mannen waren teruggekeerd uit de oorlog van Indonesië. Firma Ruygvoorn: vader, twee zonen, Co en Henk, en dochter Lies hebben de staties geplaatst en in de muren gemetseld. Ook het Heilig Hart beeld is in Beesel gemaakt; de kunstenaar is onbekend. Eric Driessen herkende de Doopvont en vertelde dat Wim Nijs deze heeft gemaakt rond 1950 - 1952. Nog een nieuwtje: Toon Kors vertelde dat hij de engel, die in onze kerk staat, heeft gerestaureerd toen het beschadigd was. Het materiaal waarvan deze is gemaakt is zink. Het was een heel technisch proces om het beeld te repareren. Overig informatie is te zoeken op WWW.SBFE.NL. Santpoort, 21 juli 2022, opgetekend door: Engelbert Wigchert en Nanda Ramakers

 • Lintjesregen voor vrijwilligers Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jul 05, 2022.

  Op 26 april jl. mochten Nanda Ramakers en Evert van Zandvoort de koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen van burgemeester Frank Dales in het stadhuis te IJmuiden. Ook Marie Stoop zou een lintje krijgen, maar zij was op vakantie. Wél kreeg zij tijdens haar reis een telefoontje van de burgemeester dat zij op een ander moment gedecoreerd zou worden. Dat gebeurde op maandag 13 juni jl. in het stadhuis te midden van vrienden en familie.

 • Mariaviering en Mariatentoonstelling

  Posted in Nieuws on mei 19, 2022.

  Zondag 15 mei vond de eerste festiviteit plaats t.b.v. het 90 jarig bestaan van onze kerk met een Mariaviering en een Mariatentoonstelling. Tijdens de viering bracht het Naaldkoor prachtige Marialiederen ten gehore, waarbij iedereen kon meezingen. Er was veel belangstelling en ook veel Lourdesgangers waren aanwezig. De kerk is feestelijk ingericht; mooie grote en kleine Mariabeelden staan te pronken, zo ook Maria-foto’s, tekeningen en schilderijen. Na de viering was er koffie met wat lekkers en iedereen genoot van het samenzijn. De Mariatentoonstelling is nog tot en met 30 mei te bezichtigen op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.

 • OLVAB 90 jaar

  Posted in Nieuws on mrt 19, 2022.

  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (De Naaldkerk) is op 27 oktober 2022 jarig en wordt 90 jaar! Dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren. Op zondag 15 mei as. om 10.30 uur zal een Mariaviering plaatsvinden. De kerk zal daarvoor feestelijk worden aangekleed met Mariabeelden en foto’s/tekeningen van Maria en het Naaldkoor zal de viering muzikaal ondersteunen. Dus dat wordt écht een feestje! Een ieder die Mariabeelden/foto’s/afbeeldingen beschikbaar wil stellen kan deze inleveren bij het Parochiecentrum (ingang Frans Netscherlaan) tot uiterlijk 12 april. Op zondag 18 september zal er een feestelijke Eucharistieviering zijn waarin onze bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. Deze dag zal een dag van ontmoeting zijn, natuurlijk met koffie, soep en een broodje. Noteer het alvast in uw agenda! In de loop van het jaar zullen nog andere activiteiten plaatsvinden. Wij hopen de feestelijkheden met veel belangstellenden te kunnen vieren.

 • Naaldkoor bestaat 7 jaar

  Posted in Nieuws on feb 21, 2022.

  Het Naaldkoor is in januari 2015 gestart en bestaat nu 7 jaar. Het is een heel gezellige en sociale club mensen. Enthousiast en kundig dirigente én pianiste is Titia Mijnen-Joosen. Jan Mooij, de pianist, is regelmatig van de partij. Het Naaldkoor zingt één keer in de maand op de 2e of 3e zondag. Wij hopen nog lang met elkaar te mogen vieren én zingen in onze mooie kerk…… Mocht u/jij zin hebben ons koor te versterken, van harte welkom! Informatie via r.kruisman@outlook.com

 • Communieproject is gestart

  Posted in Nieuws on jan 24, 2022.

  Eerste Heilige Communie 2022 Velsen Het Communieproject is van start gegaan op vrijdagmiddag 21 januari 2022 in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis met 16 Communicanten vanuit Velsen. We werken zoals voorafgaande jaren met het project van Samueladvies “Gods Grootste Geschenk” en met het gelijknamige werkboek o.l.v. Vincent Borgonjen en Riny Scheenaard. De viering van de Eerste Communie zal op 22 mei 2022 plaats vinden in de Engelmunduskerk te Driehuis. We hopen op een mooie en leerzame voorbereidingstijd! Voor vragen over de Eerste Heilige Communie kunt u contact opnemen met Vincent Borgonjen: vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

 • Herinneringen in tuin Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jan 23, 2022.

  Het is eind januari en er bloeien al planten in de tuin van de Naaldkerk! Twee Helleborussen oftewel kerstrozen tonen hun mooie witte bloemen. De familie Oudendijk gaf de twee planten voor de nieuwe inplant van de kerktuin. Cees is geboren in de Frans Netscherlaan op nummer 9 en in de Naaldkerk gedoopt. Wat een mooi idee dat er nu een herinnering aan hem terug is op zijn oude stek. We zullen de planten koesteren. Dat doen we ook met de Hortensia’s die in het voorjaar van 2021 ingeplant zijn door Hennie van Leerdam-Janson. Triest genoeg zal ze het niet meer meemaken dat ze in 2022 weer bloeien. In de eikenboom dicht bij de ingang van de kerk hangt nu een vogelvoederhuisje met pindakaas. Dit is ter herinnering aan Madelief Eijkelboom, dochtertje van Manon en Richard. Mocht u planten, struiken of andere passende dingen hebben, die u graag als herinnering in de kerktuin wilt plaatsen, laat het weten. We vinden er een plaatsje voor!

 • Fotoserie Naaldkerk

  Posted in Nieuws on jan 12, 2022.

  Er is een fotoserie gemaakt van de Naaldkerk door Paul Donker-Duyvis. Een klik op het kopje "Foto's" en "Fotoalbum" en de serie ziet u bij "2022 foto's Naaldkerk".

 • Groene Naaldkerk

  Posted in Nieuws on dec 07, 2021.

  De Groene Naaldkerk Hier volgt een update over de tuin van de Naaldkerk. Het is heerlijk tuinieren onder de grote bomen en we beleven plezier aan alle nieuwe ontwikkelingen.

 • Terugplaatsing hekje rondom boom Fons

  Posted in Nieuws on jun 16, 2021.

  Het hekje rondom de boom van Fons is weer teruggeplaatst door Jan Oudendijk, Jaap Schoen en Mike Finch. De amber staat weer prachtig met een hufterproof hekje om zich heen.

 • HOOP, gedichtje van Toon Hermans

  Posted in Nieuws on mrt 17, 2020.

  Het is op dit moment anders in de wereld, ook bij ons is het tijd om eventjes stil te staan voor de gezondheid van iedereen, daarom dit kleine gedichtje van Toon Hermans. Elkaar hoop geven is heel makkelijk, het duurt maar eventjes!!!

Wilt u oudere berichten inkijken? Kijk dan in ons nieuwsarchief.