Pinken-overweging van Maarten Oudema

Bij de pinken
Onverstoorbaar stond ook dit jaar de Pinkenveiling weer op de oktober-agenda. Even onverstoorbaar als onze Naaldkerk en haar OLVAB-parochie - of is het juist andersom? - niet weg te denken zijn uit ons dorp. Maar die onverstoorbaarheid dient natuurlijk wel regelmatig een extra financieel steuntje in de rug te krijgen. En dus wordt er al vele jaren in oktober een weekend lang alles uit de (boeken)kast, uit de stal, uit de mottenballen of uit louter sponsorschap gehaald om in de vorm van directe verkoop of via een verrassende veiling een mooie bijdrage te leveren aan het onderhoud van ons vaste goed.
En om een dergelijke reden zijn de weergoden vaak ook niet te beroerd om hun steentje bij te dragen. Dat bleek dit jaar maar weer, want een heerlijk herfstzonnetje zette de kraampjes op het voorplein al vroeg in een zachte schijnwerper en wrong zich vervolgens door de wijd openstaande deuren en de hoge ramen al gauw een weg naar binnen, waar het ook wemelde van wat er maar in een ieders kraam te pas kon komen. Van boeken in overvloed, bio-lekkernijen in gepaste mate tot een uniek curiosum. Dit alles gelardeerd met een niet aflatende stroom koffie en koek. Zelfs een belendende boer mocht zijn protest tegen dreigende onteigening rustig uitkramen. En los van wat je in rationele zin van die problematiek vindt, de emoties waarmee een en ander gepaard gaat, zijn dezer dagen juist ook voor ons zeer herkenbaar.
En zo was het een weekend lang een komen en gaan van heel veel nieuwsgierigen, kijkers, kopers, bieders en deelnemers aan de loterij of een van de kaartcompetities. En toen alle gasten het onverstoorbare pand weer hadden verlaten, restte een prachtige opbrengst van ruim €11.000,- ten behoeve van het altijd noodzakelijk blijvende onderhoud.
Dit alles met oneindig veel dank aan de grote groep vrijwilligers, die in de voorbereidende, uitvoerende en afruimende fase ook dit jaar deze Pinkenveiling weer mogelijk maakten!
Voor, in, rond en ter ondersteuning van onze Naaldkerk natuurlijk.

Maarten Oudema

Posted in Nieuws on nov 06, 2022.