Geschiedenis

In 1931 verzochten enkele inwoners van Santpoort aan de bisschop om  in Santpoort een nieuwe parochie te stichten. Op 1 augustus van  datzelfde jaar werd pastoor Goossens benoemd als eerste pastoor van onze  parochie. Hij moest de parochie op poten gaan zetten. Hij wist in korte  tijd het benodigde geld bijeen te sprokkelen en op 4 april 1932 werd de  eerste steen van de huidige kerk gelegd. De kerk is ontworpen door Jos Bekkers, een architect die meer kerkgebouwen op zijn naam heeft staan.

Op 27 oktober 1932 kon bisschop Aengenent de kerk van Onze Lieve Vrouw van  Altijddurende Bijstand inzegenen. Een schilderij van pastoor Goossens  hangt vlakbij de ingang van de kerk, vlak naast de bel. Een niet zo'n  rustig plekje, want de misdienaars zien er een sport in om deze bel bij  het begin van een viering zo hard mogelijk te luiden.

De naam

Het eerste gebouw dat de parochie tot zijn beschikking heeft is de  kerk in Santpoort. Met zijn scherpe punt is onze kerk een beeldbepalend  element in Santpoort - Noord. Om dit extra te benadrukken zijn er eind  2001 vier lampen op de kap van de toren geplaatst en een lamp op poten  om de voorkant in het zonnetje te zetten.

De beelden

De jaarlijkse schoonmaak is de uitgelezen gelegenheid om uw favoriete  beeld te bekijken en dan tegelijk weer mooi te laten glimmen.

Speurtocht

Een van de hoogtepunten tijdens de voorbereiding van de eerste  communicanten is altijd de gezamenlijke speurtocht van ouders en  kinderen door de kerk. Er zijn dan altijd voorwerpen te zien, waarvan de  betekenis niet (meer) bekend is. De pastor kan dan antwoord geven op de  vragen.

Foto: Plechtige  inzegening van de nieuwe kerk (parochie O.L.Vrouw van Altijd Durende  Bijstand) te Santpoort door Z.H. Exc. Mgr. Aengenent op 27 oktober 1932 , Noord-Hollands Archief,  Gemeente Velsen, KNA001019180