Kijkje in de kerk met Engelbert Wigchert

Donderdag 20 april jl. kwamen mensen van de Dorpskerk een bezoekje brengen aan onze Naaldkerk.
Op interessante en humoristische wijze vertelde Engelbert Wigchert de bezoekers over het ontstaan van onze kerk in Santpoort-Noord, die werd opgericht door Pastoor Goossens.
Tevens vertelde hij over alle gebruiken en wat er in de kerk zoal te zien is.
Aan het eind van de presentatie volgde er nog een rondleiding door de kerk.
Als een volleerd presentator beantwoordde Engelbert de nieuwsgierige vragen van de toehoorders. Engelbert zat helemaal op zijn praatstoel.
Het was een interessant en fijn samenzijn die een vervolging krijgt in de Dorpskerk op 7 september van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Mensen van de Naaldkerk zijn dan van harte welkom om te luisteren wat Henk Reefhuis heeft te vertellen over de Dorpskerk. 

Posted in Nieuws on apr 21, 2023.