Bestuur

LOCATIETEAM
Nanda Ramakers
Ria Kruisman
Han Schoen


PAROCHIEBESTUUR Franciscus parochie i.o.
Voorzitter: Pastoor/deken Drs. Floris Bunschoten
Vice-voorzitter en kerkmuziek: Henk van der Weide
Secretaris: Carin Hassing
Penningmeester: Fred Letschert
Kinderen en jongeren: vacature
Gebouwen: Wim Huiberts
Communicatie: vacature
Algemeen lid John van den Berg
Financieel advies: Dirk Schoon