Werkgroepen

Onze parochie is gezegend met een groot aantal werkgroepen en vele medewerkers, die het grootste gedeelte van de activiteiten in de parochie voor hun rekening nemen. Daarnaast heeft de pastor een groot aandeel in de activiteiten. Wij streven naar een steeds grotere professionaliteit en zelfwerkzaamheid van de werkgroepen.
Gezien het grote tekort aan priesters is het steeds minder vanzelfsprekend dat iedere parochie over een voorganger beschikt. Daarom is het noodzakelijk voor de continuïteit van de parochie om over een capabele organisatie te beschikken. Hieronder staan een aantal werkgroepen vermeld. U kunt meer informatie opvragen door op een werkgroep te klikken.

Diaconie

Ziekenbezoekgroep en wijkcontacten
Missionaire Werkgroep
Werkgroep Lourdesgroep Santpoort
Werkgroep - Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI)

Liturgie

Werkgroep Collectanten
Werkgroep Kosters
Werkgroep Liturgie
Werkgroep Lectoren
Werkgroep Meditatieve viering
Werkgroep Naaldkoor
Werkgroep Woord- en Communie Dienst

Catechese

Project doopouders
Werkgroep Communie
Scouting
Werkgroep uitvaart

Kerkopbouw

Financiën & administratie
Parochiecentrum
Onderhoud kerkgebouwen
Open deuren uren
Redactie Franciscus Magazine
Werkgroep Drukkers
Pinkencomité
Feestcommissie