Kerstattentie voor parochianen van 80+

Kerstattenties voor parochianen van 80+ zijn o.l.v. Ans Nieuwenhuisen en Nanda Ramakers weer samengesteld en ingepakt.
De attenties worden door vrijwilligers tussen 8 en 23 december bezorgd.

Posted in Nieuws on dec 07, 2023.