Contact

Bij een overlijden kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06 - 300 390 46.
Voor ziekenzalving en/of -zegening kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat: info.franciscusparochie@gmail.com of 06 - 55 627 670

Algemene contactgegevens

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel: 023 - 537 87 31
parochiecentrum@olvab.nl

Het parochiecentrum is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via de telefoon 023-537 87 31 van 9.30 uur - 11.30 uur en is het eerste aanspreekpunt voor alles wat u aan de parochie zou willen vragen of van de parochie zou willen weten. (In de zomervakantie van 9.30 uur tot 10.30 uur) 

Misintenties, doopafspraken, huur van de parochiezaal. Voor al dit soort zaken kunt u bij het parochiecentrum terecht. In voorkomende gevallen kunnen zij een afspraak met de pastoor maken.

Website informatie: webmaster@olvab.nl

Leden administratie: ledenadministratie@olvab.nl

Onze kerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband van de Franciscusparochie i.o. De link naar de betreffende website vindt u hier: www.parochiefranciscus.net

De parochie i.o. bestaat uit:

  • Adelbertuskerk te Haarlem-Noord
  • Engelmunduskerk te Driehuis
  • Mariakerk te Haarlem-Noord
  • Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Naaldkerk) te Santpoort-Noord
  • Pieterkerk te IJmuiden

Pastoor

George Paimpillil
Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis
Tel: 06 - 50 81 38 62
geopallil@ziggo.nl