OLVAB 90 jaar

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (De Naaldkerk) is jarig!
90 jaar oud, maar nog lang niet dood.

Op 27 oktober 2022 is het precies 90 jaar geleden dat kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Santpoort werd ingezegend en in gebruik genomen. Dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren.
Een aantal mensen is bezig met het organiseren van gezellige activiteiten voor de komende maanden. In ieder geval staat reeds vast dat er een Mariaviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei as. om 10.30 uur. De kerk zal daarvoor feestelijk worden aangekleed met Mariabeelden en foto’s/tekeningen van Maria en het Naaldkoor zal de viering muzikaal ondersteunen. Dus dat wordt écht een feestje!
Een ieder die Mariabeelden/foto’s/afbeeldingen beschikbaar wil stellen kan deze inleveren bij het Parochiecentrum (ingang Frans Netscherlaan) tot uiterlijk 12 april, zodat met Pasen de tentoonstelling al valt te bewonderen.

Op zondag 18 september zal er een feestelijke Eucharistieviering zijn waarin onze bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. Deze dag zal een dag van ontmoeting zijn, natuurlijk met koffie, soep en een broodje. Voor de liefhebbers is er een bingo. En deze dag wordt ook muzikaal opgeluisterd. We sluiten de dag af met een buurtborrel voor omwonenden. Bij mooi weer in de tuin rondom de kerk. De kinderen kunnen dan stoeptekenen. Noteer het alvast in uw agenda!

Ook zal in de loop van het jaar een presentatie plaatsvinden over de historie van de kerk. En zal er op vrijdagmorgen in april en mei door liefhebbers op het orgel worden gespeeld. Tevens staat er een concert van het Naaldkoor gepland met medewerking van muziekvereniging Soli.
Wij hopen de feestelijkheden met veel belangstellenden te kunnen vieren.

Werkgroep OLVAB 90 jaar: Asun, Nanda, Ria, Engelbert, Joke


Posted in Nieuws on mrt 19, 2022.