Werkgroep Communie

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 26 mei 2019 hebben 5 kinderen hun Eerste Heilige Communie in de St. Engelmunduskerk in Driehuis gedaan. Het was een mooie viering in de door de ouders, prachtig versierde kerk. De kinderen die dit jaar meededen komen uit de parochies: Driehuis, IJmuiden, Santpoort en Velserbroek. Het Communieproject is het ene jaar in Driehuis en het andere jaar in Santpoort. Vanaf januari jl. hebben de Communicantjes zich samen met ons voorbereid op deze dag d.m.v. het project "Gods Grootste Geschenk". Tijdens de vrijdagmiddagen werkten we met het werkboek waar bijbelverhalen in staan. We leerden hen het kruisteken maken, te bidden en af en toe gingen we in de kerk een kaarsje aansteken en bij het altaar kijken. We hebben heel veel liedjes gezongen en ook met het projectkinderkoor geoefend, zodat de Communicanten alle liedjes tijdens de viering konden meezingen!

In het najaar zal een informatieavond voor ouders plaatsvinden en in de Franciscus Magazine en Franciscus Actueel houden we u op de hoogte over de Eerste Communie.

Heeft u een vraag over de Eerste Communie of wilt u uw zoon/dochter (vanaf groep 4) opgeven voor het Communieproject, dan kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de Franciscusparochie (maandag t/m vrijdagochtend).

Telefoon: 06-55627670 E-mail: info.franciscusparochie@gmail.com

Pastor Julius Elferink en Riny Scheenaard