Redactie Franciscus Magazine

Kopij inleveren voor Franciscus Magazine

Kopij kunt u inleveren bij de redactie: parochiecentrum, Frans Netscherlaan 12 te Santpoort-Noord of per e-mail: heetvandenaald@olvab.nl.
Graag de tekst aanleveren als bijlage (Worddocument) en bij voorkeur maximaal 350 woorden.

De redactie

Richard Eijkelboom
Velserbroek
Tel: 023-5370900
familie.eijkelboom@ziggo.nl