OLVAB 90 jaar

30 oktober 2022: Concert Naaldkoor & SOLI Klein Orkest

Op zondag 30 oktober jl. hebben vele mensen in een goed gevulde Naaldkerk te Santpoort kunnen genieten van een muzikale middag. In verband met de afsluiting van de feestelijkheden rondom het 90-jarig bestaan van de Naaldkerk brachten het Naaldkoor met Soli Klein Orkest hartverwarmende liederen ten gehore. Voor de pauze zong het Naaldkoor onder leiding van Titia Mijnen o.a. “Song of Peace” en “Zing, vecht, huil, bid” van Ramses Shaffi. Het publiek genoot van de muziek, ambiance, en in de pauze ook van de drankjes, advocaat met slagroom en de bitterballen.


Na de pauze was het de beurt aan Soli Klein Orkest met nummers zoals “Meet the Flinstones” en “Fame” onder leiding van dirigent Henk Veldt.
Vervolgens was er een gezamenlijk optreden van het Naaldkoor mét Soli wat prachtige vertolkingen opleverde van “This World”, “Annie’s Song” en “Terug naar de Kust”.


Het was een fantastische muzikale middag die zéker voor herhaling vatbaar is.
18 september 2022: Viering Naaldkerk 90 jaar

Wat was het een feestelijke dag op zondag 18 september waarop gevierd werd dat de Naaldkerk 90 jaar geleden werd opgericht door pastoor Goossens. Een feestelijke eucharistieviering vond ’s morgens plaats met bisschop Hendriks, bijgestaan door pastoor George, pastor Julius en catechetisch medewerker Vincent.
Het Naaldkoor zong de sterren van de hemel. Het thema was “levende stenen”, steen voor steen bouwen aan de toekomst, samen bouwen en vertrouwen. De stenen stonden symbool voor o.a.: verbondenheid en hoop, verdraagzaamheid, geloof, hoop en liefde. De kinderen gingen met deze thema’s aan de slag in de kinderwoorddienst. Engelbert Wigchert beschreef in een toespraak het leven van bouwpastoor Goossens. De eucharistieviering was plechtig en prachtig en werd afgesloten met het favoriete lied van pastoor Goossens: “O Moeder van bijstand” op de melodie van “O Sterre der Zee”. Het was genieten in de Naaldkerk.
Vervolgens was er koffie met gebak. Tijd om met iedereen bij te praten. Na de koffie stond er een verhalenbingo over de geschiedenis van de kerk op het programma, wat veel hilariteit opleverde. Zangeres Anita Sanders zette haar beste beentje voor met gezellige liedjes, waarbij iedereen mee kon zingen. Inmiddels begonnen de magen te knorren en werd er soep met broodjes geserveerd. Het werd reuze gezellig in de kerk.
Door het herfstachtige weer kon de buurtborrel voor omwonenden in de tuin ’s middags niet doorgaan. Toch kwamen enkele buurtbewoners een kijkje nemen in de kerk en kon er worden nagepraat over deze feestelijke dag. En werd de wens uitgesproken om minstens 100 jaar te worden.

Aanbieding wandbord t.g.v. 90-jarig jubileum Naaldkerk Santpoort 18 september 2022 aan de bisschop
Eerst hartelijk dank dat u als onze bisschop naar onze contreien bent gekomen! Fijn dat wij met u samen ons 90-jarig bestaan mochten vieren, en God in de H. Mis hiervoor mochten danken. Aan veel andere mensen natuurlijk ook hartelijk dank voor alle voorbereidingen, en de concrete invulling met de zang van het Naaldkoor. Dan willen wij u nu iets aanbieden, met wat extra uitleg erbij:
De Romeinen waren hier reeds aan het begin van onze jaartelling.
Zij bouwen een havenfort, ongeveer waar nu de ingang is van de Velsertunnel.
Maar zij werden rond het jaar 30 verjaagd door de woeste West-friezen.
Hier nabij Beverwijk was Holland op zijn smalst, tussen de zee en het Wijckermeer.
Om hoger in Holland te geraken moest men over drogere gronden.
Dan kon men de heilige plaatsen zoals de Adelbert-abdij en de Egmonden bereiken.
Santpoort dankt wellicht daaraan haar naam als heilige poort: "Sancta Porta".
Bestuurders en ridders wisten het al: de binnenduinrand was een goede plek voor een burcht, de ruïne van Brederode. Via de Grote Markt in Haarlem en Huis te Kleef kon men via de duinen bij Brederode verder naar Alkmaar komen. Ook keizerin Sissi vond onderdak in Santpoort, waar nu het chalet bij de eendenvijver staat, waar zij verbleef als ze kwam om in de badplaats Zandvoort te kunnen kuren.
Je kunt in het chalet nu fijn verpozen en heerlijk eten, misschien wel bekend bij u...
Rijke bestuurders zoals de familie Cremer bouwden het huis "Duin en Kruidberg", ook daar kun je tamelijk luxe logeren en ook heerlijk eten.
En zo vonden de katholieken alhier ook een heel goede plek om op 'de hoge berg' - een duinheuvel - deze kerk te bouwen.
Als gebouw staat zij stevig en gedijt zij goed en de Santpoorters vinden er - zo direct naast het bos - hun rustpunt en gebedsplek.
De Naaldkerk is een centraal gegeven van het dorp en geeft haar ook haar identiteit. En op deze historische plek is zij nu tevens het geografische hart, het centrum van onze Franciscus parochie.
Het staat allemaal afgebeeld op het cadeau, dat wij u mee naar huis willen geven, ter herinnering aan uw bezoek. Want ook de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - de Naaldkerk - vond een plek op dit herinneringsbord. Zij is opgenomen in de markante historische afbeeldingen van Santpoort, als teken van belang en waarde.
Moge dit nog lang zo zijn.

Programma zondag 18 september 2022: feestelijke Eucharistieviering

Om 10.30 uur is er een feestelijke Eucharistieviering waarin bisschop Jan Hendriks zal voorgaan met medewerking van pastoor George Paimpillil, pastor Julius Elferink en catechetisch medewerker Vincent Borgonjen. Joske Haver, Wim Meijles en Anneke Weijers zullen ook ondersteunen. De viering wordt opgeluisterd door het Naaldkoor.
Om 12.00 uur is er koffie/thee met lekkers.
Om 13.00 uur is er voor de liefhebbers bingo.
Van 13.30 tot 14.00 uur is er een muzikaal intermezzo door zangeres Anita Sanders en tijd voor soep met broodjes.
Om 14.00 uur wordt een bingoverhaal voorgelezen, waarbij door middel van een verhaal de nummers worden vermeld.
En om 14.30 uur is er tot 15.00 uur weer een muzikaal optreden van Anita Sanders.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze feestelijke zondag; in het bijzonder natuurlijk de parochianen van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en de genodigden.
Wij hopen dat we deze feestelijke dag (een dag van ontmoeting) met veel belangstellenden kunnen vieren.

Voor de omwonenden is er van 16.00 tot 17.30 uur een buurtborrel in de tuin (bij mooi weer) en voor de kinderen stoeptekenen.


Zondag 15 mei 2022: Mariaviering en Mariatentoonstelling 

Zondag 15 mei vond de eerste festiviteit plaats t.b.v. het 90 jarig bestaan van onze kerk met een Mariaviering en een Mariatentoonstelling.
Tijdens de viering bracht het Naaldkoor prachtige Marialiederen ten gehore, waarbij iedereen kon meezingen.
Er was veel belangstelling en ook veel Lourdesgangers waren aanwezig. In de feestelijk ingerichte kerk staan mooie grote en kleine Mariabeelden te pronken en tevens zijn er Maria-foto’s, tekeningen en schilderijen te bezichtigen. De moeite waard om te bekijken.
Na de viering was er koffie met wat lekkers en iedereen genoot van het samenzijn.
De Mariatentoonstelling is nog tot en met 30 mei te bezichtigen op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor een kijkje klik dan (aan de linkerkant) op het kopje Foto's, dan verschijnt Fotoalbums en kunt u onderaan het overzicht met foto's bekijken.


Maart 2022: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (de Naaldkerk) is jarig.
90 jaar oud, maar nog lang niet dood.

Op 27 oktober 2022 is het precies 90 jaar geleden dat kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Santpoort werd ingezegend en in gebruik genomen. Dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren.
Een aantal mensen is bezig met het organiseren van gezellige activiteiten voor de komende maanden. In ieder geval staat reeds vast dat er een Mariaviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei as. om 10.30 uur. De kerk zal daarvoor feestelijk worden aangekleed met Mariabeelden en foto’s/tekeningen van Maria en het Naaldkoor zal de viering muzikaal ondersteunen. Dus dat wordt écht een feestje!
Een ieder die Mariabeelden/foto’s/afbeeldingen beschikbaar wil stellen kan deze inleveren bij het Parochiecentrum (ingang Frans Netscherlaan) tot uiterlijk 12 april, zodat met Pasen de tentoonstelling al valt te bewonderen.
Op zondag 18 september zal er een feestelijke Eucharistieviering zijn waarin onze bisschop Jan Hendriks zal voorgaan. Deze dag zal een dag van ontmoeting zijn, natuurlijk met koffie, soep en een broodje. Voor de liefhebbers is er een bingo. En deze dag wordt ook muzikaal opgeluisterd.
We sluiten de dag af met een buurtborrel voor omwonenden. Bij mooi weer in de tuin rondom de kerk. De kinderen kunnen dan stoeptekenen. Noteer het alvast in uw agenda!
Ook zal in de loop van het jaar een presentatie plaatsvinden over de historie van de kerk. En zal er op vrijdagmorgen 22 april en 20 mei door liefhebbers op het orgel worden gespeeld. Tevens staat er een concert van het Naaldkoor gepland met medewerking van muziekvereniging Soli.
Wij hopen de feestelijkheden met veel belangstellenden te kunnen vieren.

Feestcommissie OLVAB 90 jaar: Asun, Nanda, Ria, Engelbert, Joke