Werkgroep Naald-Koor

Het Naaldkoor: “Kun je nog zingen, zing dan mee!”

Het Naaldkoor is in 2015 opgericht en is ontstaan toen het koor Obelisk na 22 jaar stopte. Het koor zingt één keer in de maand (tweede zondag) bij de woord- en gebedsviering of de eucharistieviering in de “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand” ofwel de Naaldkerk. Er zijn op dit moment 22 leden: 10 sopranen, 9 alten, 1 tenor en 2 bassen. Het bestuur wordt gevormd door Ria Kruisman, Anneke Weijers en John van den Berg. De repetities worden geleid door dirigent/pianist Titia Meinen-Joosen. Bij sommige optredens helpen ook muzikanten Jan Mooy (bijv. bij kerst of een concert) en invalster Catharina van der Klip-Prins.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Parnassiaschool in Santpoort-Noord en starten altijd met een gezellige inloop voor koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Het repertoire van het koor is divers, bijv. “Vlieg met me mee”, “Ik zal er zijn”, “This world”, “Sing a song for peace”, dus zowel Nederlandse als Engelse liederen. Ook twee Onze Vaders, het Ave Maria (van Haagh), Gloria, Sanctus, Kyrie zingen ze regelmatig. Er is ook kerstrepertoire en een paar Paasliederen. Ze zijn bezig met het instuderen van het lied “Old Irish Blessing”.

Naast het zingen in de maandelijkse vieringen in de kerk is er elk jaar een kerstconcert en doet het Naaldkoor mee aan een VG-concert van de Velser Gemeenschap. Ook zingen ze soms bij GGZ Dijk en Duin in Castricum en zingen ze op 3 december a.s. in de Dorpskerk. In 2017 én 2019 hebben ze de Passion opgevoerd samen met “Sound of life” uit Uitgeest.

Bijzonderheden en leuke weetjes:

Elk jaar heeft het koor een leuk kooruitje en de laatste dinsdagavond van de maand drinken ze gezellig een afzakkertje na de repetitie.

Het is een gezellige en sociale club.

juni 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Naaldkoor bestaat 7 jaar.   

Het Naaldkoor is in januari 2015 gestart en bestaat nu 7 jaar. We zijn een heel gezellige en sociale club mensen.
Onze enthousiaste en kundige dirigente én pianiste is Titia Mijnen-Joosen. Jan Mooij, de pianist, is regelmatig van de partij.
Het Naaldkoor zingt één keer in de maand op de 2e of 3e zondag.
Ons jongste koorlid Floortje is 19 jaar en heeft ervoor gezorgd dat wij in de afgelopen 2 jaar in de pandemie van corona, de koorrepetities veelvuldig konden volgen via de zoom! Zo hebben we toch thuis kunnen zingen en hebben we zelfs nieuwe liederen ingestudeerd. Complimenten voor Titia én Floortje.
Ons oudste koorlid Truus wordt deze maand 88 jaar! En zij zingt nog uit volle borst mee….

Dit jaar bestaat de OLVAB 90 jaar; de officiële datum is 27 oktober. Door het jaar heen gaan we dit vieren! De werkgroep heeft leuke ideeën bedacht, o.a. een concert met SOLI en het Naaldkoor. Binnenkort zult u verder geïnformeerd worden over een aantal activiteiten.
In ieder geval is er op zondag 15 mei een Mariaviering gepland, ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. Een viering waarin Maria centraal staat (evenals 3 jaar geleden) met mooie teksten, symbolen en liederen uitgevoerd door het Naaldkoor.
Zondag 18 september houden we een feestelijke eredienst waarin Mgr. Jan Hendriks, onze bisschop, zal voorgaan. En natuurlijk zingt het Naaldkoor bij deze eucharistieviering.

Wij hopen nog lang met elkaar te mogen vieren én zingen in onze mooie kerk……
Mocht u/jij zin hebben ons koor te versterken, van harte welkom! r.kruisman@outlook.com

Met hartelijke groet,

Ria Kruisman, voorzitter bestuur Naaldkoor.

Februari 2022


NB: Het Naaldkoor heeft 13 april 2019 een prachtige uitvoering verzorgd van The Passion 2019.

Indien u dit nog een keer wilt terug zien, klik dan hier.