Werkgroepen

Onze parochie is gezegend met een groot aantal werkgroepen en vele medewerkers, die het grootste gedeelte van de activiteiten in de parochie voor hun rekening nemen. Wij streven naar een steeds grotere professionaliteit en zelfwerkzaamheid van de werkgroepen.
Gezien het grote tekort aan priesters is het steeds minder vanzelfsprekend dat iedere parochie over een voorganger beschikt. Daarom is het noodzakelijk voor de continuïteit van de parochie om over een capabele organisatie te beschikken. Hieronder staan een aantal werkgroepen vermeld. U kunt meer informatie opvragen door op een werkgroep te klikken.

Jubileum
OLVAB 90 jaar

Diaconie
Ziekenbezoekgroep en wijkcontacten
Werkgroep Lourdesgroep Santpoort

Liturgie
Werkgroep Kosters
Werkgroep Liturgie
Werkgroep Lectoren
Werkgroep Meditatieve viering
Werkgroep Naaldkoor
Werkgroep Woord- en Communie Dienst

Catechese
Werkgroep Communie
Scouting
Werkgroep uitvaart

Kerkopbouw

Financiën & administratie
Parochiecentrum
Onderhoud kerkgebouwen
Open deuren uren
Redactie Franciscus Magazine
Werkgroep Drukkers
Pinkencomité
OLVAB 90 jaar