Welkom Pastoor Floris

Nadat op zondag 26 februari jl. in de Engelmunduskerk Pastoor George Paimpillil werd toegezongen, uitgewuifd en hartelijk bedankt voor al zijn werkzaamheden en inzet, vond op zondag 12 maart jl. de installatieviering plaats van pastoor Floris Bunschoten. Het was een warm welkom in de Adelbertuskerk waarin de nieuwe pastoor van de Franciscusparochie i.o. door een gelegenheidskoor werd toegezongen. Bisschop Hendriks met het Pastoraal Team leidde de prachtige viering.
Pastoor Floris wordt veel kracht, succes en wijsheid toegewenst bij de uitoefening van zijn nieuwe werkzaamheden.

Posted in Archief on mrt 13, 2023.