K E R S T S T O L C O N C E R T

Door het Naaldkoor zal op zondagmiddag 15 december 2019 weer een Kerststol-concert worden gegeven. U wordt u van harte uitgenodigd om bij ons 1e lustrum aanwezig te zijn.  Aanvang is om 13.30 uur in de Naaldkerk in Santpoort-Noord, inloop vanaf 13.00 uur met koffie of thee en ook aan de inwendige mens zal gedacht worden. 

Het Naaldkoor staat onder leiding van Titia Mijnen- Joosen en Jan Mooij begeleidt ons op de piano. Tevens zal medewerking verleend worden door een zanggroep en mogelijk nog een muzikale verrassing. Ook zullen we met elkaar enkele bekende kerstliederen zingen.  De toegang is gratis wel is er een deurcollecte voor de onkosten.

Posted in Nieuws on dec 07, 2019