2016-04 Fons 25 jaar diaken

Op zondag 17 april werd Fons Captijn na de viering in het zonnetje gezet, ten gevolge van het feit dat hij 25 jaar diaken was.