2022-03-20 Goederen vanuit Naaldkerk naar Oekraïne

Op zondag 20 maart werden o.a. medicijnen, babyvoeding, incontinentiemateriaal via een mensenlint in een bus geladen die 's nachts zou vertrekken naar Oekraïne. Afgelopen dagen werden de spullen ingezameld door o.a. werkgroep Naaldkoor. De bus werd voor vetrek gezegend door pastor Julius. Op de terugweg neemt de bus een aantal Oekraïners mee terug die opvang krijgen in de gemeente Velsen.