Werkgroep - Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI)

I.P.C.I dat betekend: Inter Parochiële Caritas Instelling (voorheen  het Armebestuur).

Het IPCI. houd zich bezig met het ondersteunen van mensen die het, incidenteel, moeilijk hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, op welke manier dan ook. Ook helpen wij mensen de juiste weg te wijzen om zo hulp te krijgen van de overheid waar zij recht op hebben. Voorheen kwam deze informatie, wie daarvoor in aanmerking kwam, binnen via de Pastor maar aangezien er tegenwoordig geen, of nauwelijks, huisbezoeken meer zijn, vragen wij de parochianen van onze parochies om je heen te kijken waar er ergens stille armoe is. Niet dat het direct een oplossing biedt, maar wij kunnen met hen meedenken en daar waar nodig ondersteunen. Deze informatie kunt u doorgeven aan de Pastor of aan het kerkbestuur, maar ook rechtstreeks aan het IPCI.

Mevr. N. Warmerdam
Tel. 06 337 59 152