Goede vrijdag en Paasviering

Op Goede Vrijdag, 7 april jl. was er een viering om 15.00 uur om de kruisiging van Jezus te gedenken. Tijdens dit stille uur werden er bloemen op het kruis gelegd en was er tijd voor bezinning.
De Paasviering op zaterdagavond 8 april jl. had het thema: "Opstaan en verdergaan".
Tijdens deze mooie viering werden de kaarsen bij aanvang van de viering door middel van de Paaskaars ontstoken en gingen we van het donker naar het licht.
Het was een hartverwarmende viering die werd opgeluisterd door prachtige liederen van het Naaldkoor. Na de Paasviering maakte Wim Meijles bekend dat hij door verhuizing afscheid neemt van de Naaldkerk. Wim heel hartelijk dank voor alles wat je hebt betekend voor de voorbereiding van vieringen en voor het Naaldkoor. We zullen je missen.

Posted in Nieuws on apr 10, 2023.