Olvab.nl

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Werkgroep - Inter Parochiele Caritas Instelling (IPCI)

I.P.C.I dat betekend: Inter Parochiële Caritas Instelling (voorheen  het Armebestuur).
 
Het IPCI. houd zich bezig met het ondersteunen van mensen die het, incidenteel, moeilijk hebben om aan hun financiële verplichten te voldoen, op welke manier dan ook. Ook helpen wij mensen de juiste weg te wijzen om zo hulp te krijgen van de overheid waar zij recht op hebben. Voorheen kwamen deze informaties, wie daarvoor in aanmerking kwam, binnen via de Pastor maar aangezien er tegenwoordig geen, of nauwelijks, huisbezoeken meer zijn, vragen wij de parochianen van onze parochies om  je heen te kijken waar er ergens stille armoe is. Niet dat het  direct een oplossing biedt maar wij kunnen met hen meedenken en daar waar nodig onder steunen. Deze informaties kunt u doorgeven aan de Pastor of aan het kerk bestuur maar ook rechtstreeks aan het IPCI.

C.J.M.van Egmond
Voorzitter IPCI.
Tel. 06 523 369 06

Mevr. N.Warmerdam
Tel. 06 337 59 152

PS.zondag 6 december 2015 zal er in het Kruispunt in Velserbroek gecollecteerd worden en de opbrengst komt ten goede van het IPCI.