Olvab.nl

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Werkgroep Communie

Eerste Heilige Communie 2018, VELSEN

Dit jaar zal de viering van de Eerste Heilige Communie in De Naaldkerk in Santpoort-Noord zijn, op zondag 15 april 2018 om 10:30 uur. Maar voor het zo ver is doen Meike, Bente, Lode, Jessie, Bente, David en Elina mee met het project “Gods Grootste Geschenk”. Zij werken in het werkboek waar bijbelverhalen in staan en waarin ze opdrachtjes kunnen maken. Op de vrijdagen gaan we samen de kerk in om een kaarsje in de Mariakapel aan te steken, te bidden en  bij het doopvont kijken om iedere keer iets te zien wat er in de kerk gebeurt.  We leren ook om het kruisteken te maken.  Af en toe oefenen we een lied om alvast wat liedjes te leren kennen voor de grote dag.

Tijdens de Palmpasenviering op zondag 25 maart in de Engelmunduskerk in Driehuis, zullen de communicanten kort laten zien wie ze zijn. 

Zingen

Vanaf dinsdagmiddag 27 maart gaan we oefenen met het projectkinderkoor. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen, de repetities zijn om 16:45-17:30 uur in de pastorie van De Naaldkerk.

Wij kijken uit naar een goede voorbereiding van de Eerste Heilige Communie!       

De werkgroep EHC-Velsen

Voor informatie over het project  of over het kinderkoor neemt u contact op met het Centraal Secretariaat, e-mail: info.franciscusparochie@gmail.com