Olvab.nl

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

De Naald

De geschiedenis

In 1931 verzochten enkele inwoners van Santpoort aan de bisschop om in Santpoort een nieuwe parochie te stichten. Op 1 augustus van datzelfde jaar werd pastoor Goossens benoemd als eerste pastoor van onze parochie. Hij moest de parochie op poten gaan zetten. Hij wist in korte tijd het benodigde geld bijeen te sprokkelen en op 4 april 1932 werd de eerste steen van de huidige kerk gelegd.

Op 27 oktober 1932 kon de bisschop de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand inzegenen. Een schilderij van pastoor Goossens hangt vlakbij de ingang van de kerk, vlak naast de bel. Een niet zo'n rustig plekje, want de misdienaars zien er een sport in om deze bel bij het begin van een viering zo hard mogelijk te luiden.

De naam

Het eerste gebouw dat de parochie tot zijn beschikking heeft is de kerk in Santpoort. Met zijn scherpe punt is onze kerk een beeldbepalend element in Santpoort - Noord. Om dit extra te benadrukken zijn er eind 2001 vier lampen op de kap van de toren geplaatst en een lamp op poten om de voorkant in het zonnetje te zetten.

De beelden

De jaarlijkse schoonmaak is de uitgelezen gelegenheid om uw favoriete beeld te bekijken en dan tegelijk weer mooi te laten glimmen.

Speurtocht

Een van de hoogtepunten tijdens de voorbereiding van de eerste communicanten is altijd de gezamenlijke speurtocht van ouders en kinderen door de kerk. Er zijn dan altijd voorwerpen te zien, waarvan de betekenis niet (meer) bekend is. De pastor kan dan antwoord geven op de vragen.